4 min branja

So cene nepremičnin v letu 2015 dosegle dno?

So cene nepremičnin v letu 2015 dosegle dno?

Geodetska uprava Republike Slovenije je objavila letno poročilo o gibanju cen nepremičnin v letu 2015

Letno poročilo o gibanju cen nepremičnin za leto 2015
Letno poročilo o gibanju cen nepremičnin za leto 2015 (Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije, marec 2016)

Po občutni oživitvi trga stanovanj v letu 2014, se je v letu 2015 trend povečanega povpraševanja po stanovanjskih nepremičninah še počasi nadaljeval. Cene stanovanjskih nepremičnin so ostale približno enaki ravni, kot v letu 2014. Zgornji grafikon prikazuje gibanje povprečnih cen stanovanj (EUR/m2) za izbrana območja v Sloveniji med leti 2007-2015 (Vir: GURS)

Trend povečanega povpraševanja po stanovanjskih nepremičninah trenutno spodbujajo predvsem banke, ki nudijo ugodne kredite za nakup nepremičnin. Dodatno so k trendu rasti povpraševanja na nepremičninskem trgu pripomogle stabilne razmere v gospodarstvu, rast zaposlovanja in plač ter deflacija.

Preberite si celotno letno poročilo za leto 2015, ki ga je izdelala Geodetska uprava Republike Slovenije.

Cene nepremičnin v savinjski regiji

Ker pretežno delujemo na širšem savinjskem območju, za naše stranke povzemamo poročilo GURS-a za savinjsko regijo.

Promet s stanovanji na savinjskem območju se je v letu 2015 v primerjavi z letom 2014 v povprečju zmanjšal za 10 odstotkov, povprečna cena pa se je le malenkost znižala. Na celjskem stanovanjskem trgu se je nadaljeval trend oživljanja trga nepremičnin, na katerem je število evidentiranih prodaj stanovanj opazno zraslo že leta 2014.

Povprečna prodajna cena za rabljena stanovanja je ostala praktično nespremenjena in je znašala 1.050 €/m2 (vzorec zajema 243 prodaj, povprečno leto izgradnje nepremičnine je bilo 1970, povprečna uporabna površina 52 m2). V okolici Celja je bila povprečna prodajna cena stanovanja 990 €/m2 (95 prodaj; povprečno leto izgradnje: 1976, povprečna uporabna površina 48 m2), na območju vzhodno od Celja (Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec) pa 940 €/m2 (69 prodaj; povprečno leto izgradnje: 1978, povprečna uporabna površina 53 m2). V Velenju se je število evidentiranih prodaj stanovanj povečalo za 17 odstotkov, povprečna cena rabljenega stanovanja pa je padla za 6 odstotkov in je znašala 1.010 /m2 (156 prodaj; povprečno leto izgradnje 1975, povprečna uporabna površina 52 m2).

Savinjsko območje, ima razmeroma dejaven trg stanovanjski hiš. Na trgu prodaje stanovanjskih hiš, se je število prodaj hiš lani zmanjšalo za okoli 8 odstotkov, medtem ko so se prodajne cene hiš s pripadajočim zemljiščem po nekaj letih rahlega padanja cen, ustavile in v povprečju zrasle za 3 odstotke.

Evidentirano število prodaj zazidljivih zemljišč na celotnem analitičnem območju se je lani v povprečju zmanjšalo za dva odstotka. Največje povpraševanje je bilo po zemljiščih za gradnjo samostojnih hiš izven urbanih središč. Razumljivo so zazidljiva zemljišča najvišjo povprečno ceno dosegla v Celju, kjer pa ni večje ponudbe, zato je promet z njimi skromen. Povprečna cena zemljišča za gradnjo je bila 59 €/m2 (upoštevano število prodaj 9; povprečna površina zemljišča 1280 m2). Podobna slika glede ponudbe in prometa je tudi v Velenju, kjer je cena dosegla 33 €/m2 (14; 670 m2). V okolici Celja je bila povprečna cena 36 €/m2 (44; 930 m2), na območju vzhodno od Celja 31 €/m2 (21; 800 m2), v Savinjski dolini pa 30 €/m2 (34; 1180 m2).

Investicijska in gradbena aktivnost na savinjskem območju sta že nekaj let majhni. Večjih novogradenj večstanovanjskih objektov ni, gradnja se omejuje predvsem na samostojne hiše in dvojčke v okolici večjih mest. Prav tako je prodana večina dokončanih novogradenj iz preteklih let.

Promet s kmetijskimi zemljišči se je na splošno zmanjšal za okoli 10 odstotkov. Kakor po navadi je bil trg z zemljišči najbolj dejaven v osrednjem Savinjskem območju, kjer se je povprečna cena v primerjavi z letom prej nekoliko znižala in je znašala 2,00 €/m2 (upoštevane prodaje: 143, povprečna površina zemljišča: 4400 m2).

Tudi evidentirani promet z gozdnimi zemljišči se je lani zmanjšal za 10 odstotkov, cena pa se v povprečju ni spremenila. Povprečne cene za gozdna zemljišča so se gibale od 0,44 €/m2 (19 upoštevanih prodaj, povprečna površina zemljišča 2 hektara) na severozahodu območja do 0,59 €/m2 (34; 1,4 ha) v osrednjem delu območja.

Napoved gibanja cen nepremičnin v prihodnosti

Pri posredovanju v zadnjem letu opažamo bistveno povečanje povpraševanja po vseh vrstah nepremičnin, ki so namenjene reševanju stanovanjskih potreb kupcev (stanovanja, hiše, zazidljive parcele). Če se bo trend povpraševanja po nepremičninah ohranil, pričakujemo da se bodo prodajne cene nepremičnin ostale vsaj na trenutnih nivojih, dolgoročno pa pri ohranitvi trenutnega obsega povpraševanja pričakujemo, da se bodo prodajne cene nepremičnin postopoma tudi povečale. Na trgu se pojavlja tudi vedno več kupcev, ki iščejo nepremičnine višjega cenovnega razreda.

Število evidentiranih prodaj stanovanj
Grafikon 2: Število evidentiranih prodaj stanovanj, Slovenija 2007 – 2015 (Vir: GURS)

Če razmišljate o prodaji, trenuten trend povečanega povpraševanja nakazuje, da je trenutno pravi čas, da izkoristite dobre razmere na trgu. Priložnost je še posebej prava, zaradi negotovih napovedi razmer v gospodarstvu v prihodnjih letih. Če boste pridobljena sredstva od prodaje naložili v drugo, manjšo nepremičnino, ki vam lahko ustvarja tudi donos z oddajanjem v najem, boste slednjo lahko trenutno kupili po ugodni ceni, kar bo še dodatno povečalo donosnost vaše prodaje.

Če nastopate na trgu nepremičnin kot kupec, so cene nepremičnin ustalile na precej znižanih vrednostih od začetka nepremičninske krize. Prav tako lahko trenutno pridobite kredit z zares ugodno obrestno mero, tako da je situacija na nepremičninskem trgu več kot ugodna za dober nakup. Če čakate na priložnost za nakup novega stanovanja, bo potrebno počakati še vsaj kakšno leto, da se bodo na trgu pojavile ugodne razmere za investitorje večstanovanjskih nepremičnin.

Če želite izkoristiti trenutne ugodne razmere na trgu za nakup ali prodajo vaše nepremičnine, kontaktirajte nepremičninske agente Centra nepremičnin, ki vam bodo pomagali poiskati primerno nepremičnino.

Vaša ekipa Centra nepremičnin.


Viri:

  • Geodetska uprava republike Slovenije – Letno poročilo za leto 2015, 31.3.2016